Mizuki Care&Rich cream

Registration No. No.00003
Product name Mizuki Care&Rich cream
Company name Batfa Japan Inc.
Address 4-4-1, Taishido, Setagaya-ku, Tokyo, Japan
Manufacturer Kabushikigaisha Shimamura
Plant address 2-3-8, Uzu, Wakayama-shi, Wakayama, Japan
Product picture